Ghost Win 7 Ultimate 32bit (x86) 64bit (x64) Full Soft

Google+

Trungit.com - Giới thiệu bộ Ghost Win 7 Ultimate 32bit (x86) 64bit (x64) Full Soft ổn định, nguyên gốc tải từ trang MSDN.

Thông tin Bộ Ghost Win 7 Ultimate Ổn Định No soft, Full soft, No Driver

  • Được làm từ Windows 7 Ultimate nguyên gốc tải từ trang MSDN
  • Win không chỉnh sửa bất cứ thứ gì
  • Đã tích hợp các gói cập nhật vá lỗi và gói bảo mật đến ngày 22 tháng 1 năm 2016
  • Tích hợp trình duyệt Internet Explorer 11 mới nhất
  • Bản ghost này là bản ghost setup chưa boot vào win lần nào do vậy sẽ không lỗi 100% sau khi ghost
  • Bản ghost nosoft no driver mới hoàn toàn
  • Thời gian bung ghost nhanh dưới 10 phút
  • Sau khi ghost xong win sẽ setup hoàn toàn tự động
  • Win sẽ log in tự động vào desktop với tài khoản administrator

Bộ Ghost Win 7 Ultimate Ổn Định Full Soft

Bản 32 bit

Bản 64 bit

Bộ Ghost Win 7 Ultimate Ổn Định No Soft

Bản 32 bit

Bản 64 bit

Công cụ cài winToHDD: Có hướng dẫn chi tiết

Fshare

Google Driver

Bộ Driver 7.7EN cho bạn nào cần

Bản 32 bit

Bản 64 bit

Công cụ check MD5

Bộ themes ảnh hot gilr mát mẻ

Share