Cài đặt và Active WebStorm 2018 License key

Google+

Trungit.com - Hướng Dẫn Active JetBrains WebStorm 2018 License Key

  • WebStorm là một trong những IDE mạnh mẽ nhưng vô cùng gọn nhẹ. WebStorm cung cấp hỗ trợ cho JavaScript, Node.js, HTML và cả CSS.
  • WebStorm giúp điều hướng và tái cấu trúc mạnh mẽ cho JavaScript, TypeScript, các ngôn ngữ định kiểu và các frameworks phổ biến nhất hiện nay.
  • WebStorm hỗ trợ Debugger và Unit testing khá mạnh mẽ: cung cụ được xây dựng bằng JavaScript và Node.js được tích hợp trong WebStorm không đòi hỏi người dùng phải thực hiện bất kì thao tác cài đặt nào.

Điểm mới trong WebStorm 2018.1:

  • Tạo mới một dự án Vue một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng Vue CLI - dự án mới sẽ được cấu hình đầy đủ với tất cả các công cụ bạn cần.
  • Reformat với Prettier: Có thể định dạng mã đã chọn, một tệp hoặc toàn bộ thư mục bằng công cụ định dạng phổ biến này.
  • Debug React Native apps: Có thể gỡ lỗi các ứng dụng sử dụng Expo, cũng như những ứng dụng đã được tạo và khởi chạy trên thiết bị.

Bước 1: Download WebStorm

Phiên bản trong bài viết này hiện là phiên bản mới nhất 2018. Bạn có thể download trực tiếp từ jetbrains.com

Bước 2: Cài đặt và Active WebStorm

Download về xong bạn cài đặt như bình thường. Ngay lần đầu tiên khởi động thì xuất hiện 1 box tên WebStorm Lincense Activation

Hình ảnh Active thành công! key dùng tới 15/05/2019

Key 'Active code' dùng tới 15/05/2019 lận. :)). 

Tải Active Code WebStorm 2018

Google Driver

MEGA

Share