Cài đặt và Active RubyMine 2018 License key

Google+

Trungit.com - Hướng Dẫn Active JetBrains RubyMine 2018 License Key

  • RubyMine là một trong những IDE mạnh mẽ giúp bạn xây dựng các ứng ụng Ruby on Rails, JavaScript và CoffeeScript, ERB và HAML, CSS, Sass và Less, v.v.
  • RubyMine tích hợp nhiều công cụ và chương trình biên tập, cho phép soạn thảo nhanh lập trình Ruby, chạy console, thực hiện các tác vụ Rake và ứng dụng Rails.
  • Ngoài ra, bạn có thể mở tất cả các project đang hoạt động trên cùng một đối tượng IDE, tìm kiếm các class, tập tin hay thậm chí là các cài đặt IDE cụ thể, RubyMine hỗ trợ điều hướng nhánh tới thư mục bất kỳ trong project, chạy các script và ứng dụng mà không cần rời khỏi IDE cũng như khử lỗi nhanh cho project.

Các tính năng chính của RubyMine:

  • Tạo môi trường phát triển web.
  • Hoàn thành code, làm nổi bật cú pháp.
  • Soạn thảo nhanh lập trình Ruby.

Bước 1: Download RubyMine

Phiên bản trong bài viết này hiện là phiên bản mới nhất 2018. Bạn có thể download trực tiếp từ jetbrains.com

Bước 2: Cài đặt và Active RubyMine

Download về xong bạn cài đặt như bình thường. Ngay lần đầu tiên khởi động thì xuất hiện 1 box tên RubyMine Lincense Activation

Hình ảnh Active thành công! key dùng tới 15/05/2019

Key 'Active code' dùng tới 15/05/2019 lận. :)). 

Tải Active Code RubyMine 2018

Google Driver

MEGA

Share