Cài đặt và Active PyCharm 2018 License key

Google+

Trungit.com - Hướng Dẫn Active JetBrains PyCharm 2018 License Key

  • PyCharm là một trong những IDE hỗ trợ lập trình Python vô cùng hữu dụng: gợi ý lệnh, đánh dấu lỗi, ...
  • PyCharm giúp lập trình viên viết code nhanh, gọn gàng và dễ maintain.
  • Ứng dụng PyCharm Community Edition hỗ trợ bạn tạo các dự án Python và xử lý trong một môi trường tiên tiến, cung cấp các tính năng như đánh dấu cú pháp lệnh, đồng bộ dự án, tự động hoàn thành, nhật ký sự kiện, console, terminal, hỗ trợ bookmark, kiểm tra code và gỡ lỗi.

Điểm nổi bật của PyCharm:

  • Intelligent Python Assistance: PyCharm gợi ý lệnh khá tốt, kiểm tra mã, đánh dấu lỗi trực tuyến và sửa lỗi nhanh, cùng với việc tái cấu trúc mã tự động và khả năng điều hướng đa dạng.
  • Web Development Frameworks: Hỗ trợ tuyệt vời cho các framework python trên nền web: Django, Flask, Google App Engine, Pyramid, và web2py.
  • Scientific Tools: PyCharm tích hợp IPython Notebook, giao diện Python console, và hỗ trợ Anaconda cũng như nhiều gói bao gồm matplotlib và NumPy.
  • Cross-technology Development: Ngoài Python, PyCharm còn hỗ trợ JavaScript, CoffeeScript, TypeScript, Cython, SQL, HTML / CSS, AngularJS, Node.js, ...
  • Remote Development Capabilities: Run, debug, test và triển khai ứng dụng trên máy chủ từ xa hoặc máy ảo. Tích hợp SSH Terminal, Docker, Vagrant.
  • Built-in Developer Tools: Cung cấp tool gỡ lỗi, chạy test và cung cụ kết nối với cơ sở dữ liệu.

Bước 1: Download PyCharm

Phiên bản trong bài viết này hiện là phiên bản mới nhất 2018. Bạn có thể download trực tiếp từ jetbrains.com

Bước 2: Cài đặt và Active PyCharm

Download về xong bạn cài đặt như bình thường. Ngay lần đầu tiên khởi động thì xuất hiện 1 box tên PyCharm Lincense Activation

Hình ảnh Active thành công! key dùng tới 15/05/2019

Key 'Active code' dùng tới 15/05/2019 lận. :)). 

Tải Active Code PyCharm 2018

Google Driver

MEGA

Share