Cài đặt và Active phpDesigner 8 License key

Google+

Cài đặt và Active phpDesigner 8 License key

PHP Designer là một trong những IDE PHP chuyên nghiệp và khá nỗi tiếng trên thế giới. PHP Designer hỗ trợ khá tốt các ngôn ngữ như: HTML5, CSS3 và Javascript,... PHP Designer được phát triển vào năm 1998 và tác giả của công trình này chính là Michael Pham - một người mang cả Quốc tịch Việt Nam và Đan Mạch.

Phiên bản mình giới thiệu ở đây là bản 8.1.2, với các tính năng chính:

  • Dễ dàng quản lý project.
  • ​Tạo, chỉnh sửa, gỡ lỗi, phân tích mã PHP, HTML5, CSS3 và JavaScript​.
  • ​Hỗ trợ các framework PHP như Zend, CodeIgniter, Yii, Symfony và Prado.​
  • ​​Hỗ trợ các framework JavaScript như jQuery, Ext JS, YUI, Dojo, MooTools và Prototype.​
  • Debug PHP với Xdebug.
  • Xem trước trang web trên tình duyệt .
  • Hỗ trợ các framework của PHP và JavaScrip.
  • Thao tác với file qua FTP / SFTP.
  • Giao diện thân thiện.
  • ​Hỗ trợ đa ngôn ngữ (trên 20 ngôn ngữ).

Bản active bằng key nên không cần sài "thuốc lắc" gì hết nhé. File key có sẵn trong tệp download về, cài lên khởi động và nhập vào thôi.

Chúc các bạn thành công!

Download PHP Designer 8.1.2 Full

Mediafire

MEGA

Share