VMware Workstation Pro 14 - Key Bản Quyền

Google+

VMware Workstation là một hypervisor được chạy trên nền Windows và Linux 64bit (x64) và 32bit(x86). VMware Workstation cho phép người dùng thiết lập các máy ảo (VM) trên một máy vật lý duy nhất, và sử dụng chúng cùng lúc với máy thực. Mỗi máy ảo có chức năng như một hệ điều hành riêng biệt, bao gồm các phiên bản của Microsoft Windows , Linux , BSD và MS-DOS . VMware Workstation được phát triển và phát hành bởi VMware, Inc. VMware Workstation cũng một phiên bản miễn phí là VMware Workstation Player sử dụng cho mục đích phi thương mại.

VMware Workstation Pro 14 + Key VMware Workstation Pro 14

Tính năng & đặc điểm

  • VMware Workstation Pro chủ yếu được thiết kế để tạo và quản lý nhiều máy ảo đồng thời: có thể hỗ trợ các máy ảo lớn sử dụng 16 CPU ảo (vCPU) và 64 GB RAM.
  • VMware Workstation Pro hỗ trợ các tính năng như chia sẻ file host/guest và sử dụng đồ họa 3D (DX10 và OpenGL 3.3).
  • VMware Workstation Pro có thể lưu trữ trạng thái của một máy ảo ("snapshot") bất cứ lúc nào. Các "snapshot" này có thể được khôi phục lại đúng với trạng thái đã lưu.
  • VMware Workstation Pro yêu cầu bộ xử lý 64-bit Intel Core 2 Duo hoặc bộ xử lý AMD Athlon 64 FX Dual-Core hoặc mới hơn, chạy ở tốc độ 1,3 GHz hoặc cao hơn, và bộ nhớ tối thiểu 2 GB.

Key bản quyền:

YZ35U-4PED5-M881Z-87WEV-NY2XA
FC382-DFDDL-4801Q-KNYNT-YVAR6
GA18K-DRXE3-488TZ-J4ZNX-PZAXA
FF590-2DX83-M81LZ-XDM7E-MKUT4
AF70K-DNWEQ-H8DPY-OXN7X-MCAUA
YF5XA-62G0P-48EDP-U4WEG-YPKZF
UF712-6RF82-H8EYQ-07Q7T-W7HR0
ZV3JK-AHD5J-H80TQ-PFM5G-N3KAD
AA782-D6Z9N-4858Y-D5Y79-XURA0
AZ1XK-46X86-4801Z-ZPZET-QKH92
YA112-2LZ56-0812P-5NQGE-WAUZA

Chúc các bạn cài đặt thành công!

Download & Key bản quyền

Mediafire

MEGA

Share