Ghost Windows 8.1 Pro With Update 3 chuẩn MBR & UEFI

Google+

Thông tin bản ghost:

  • Được làm từ windows 8.1 professional with Update 3 nguyên gốc từ MS.
  • Tối ưu, phân mảnh, tinh chỉnh vừa phải để hoạt động tốt và không bị lỗi.
  • Khi cài đặt windows sẽ auto active.
  • Nếu chưa active hãy truy cập C:\Extra mình có để tool active trong đó !
  • Bản ghost chỉ cài đặt Office 2013 và các soft cơ bản.
  • Bản ghost không cá nhân hóa bất kì 1 thành phần nào.

Một số hình ảnh sau khi ghost

Image 01 - Ghost Windows 8.1 Pro With Update 3 chuẩn MBR & UEFI

Image 02 - Ghost Windows 8.1 Pro With Update 3 chuẩn MBR & UEFI

Image 03 - Ghost Windows 8.1 Pro With Update 3 chuẩn MBR & UEFI

Image 04 - Ghost Windows 8.1 Pro With Update 3 chuẩn MBR & UEFI

Image 06 - Ghost Windows 8.1 Pro With Update 3 chuẩn MBR & UEFI

Image 05 - Ghost Windows 8.1 Pro With Update 3 chuẩn MBR & UEFI

Lưu ý khi tiến hành ghost:

  • Download về hãy check md5 kĩ trước khi ghost tránh tình trạng lỗi trong quá trình ghost.
  • Bản ghost này chỉ dùng driver của windows nên ai thiếu dùng các bộ driver offline hay online để cài đặt đầy đủ.
  • Trong quá trình dùng thường xuyên dọn rác, chống phân mảnh,… để máy luôn ở trạng thái tốt nhất.

Download Ghost Windows 8.1 Pro With Update 3 chuẩn MBR & UEFI - 4share

Bản 64 bit

Bản 32 bit

UEFI

Download Ghost Windows 8.1 Pro With Update 3 chuẩn MBR & UEFI - Fshare

Bản 64 bit

Bản 32 bit

Công cụ check MD5

Share