Active PhpStorm License key mới nhất

Google+

Trungit.com - Hướng Dẫn Active JetBrains PhpStorm 2018 License Key

Cài đặt và Active PhpStorm 2017.2 License key - 1

PhpStorm là một IDE PHP chuyên nghiệp. PhpStorm hỗ trợ PHP 5.3/5.4/5.5/5.6/7.0/7.1/7.2 và hỗ trợ tốt cho các framework như: Symfony, Drupal, WordPress, Zend Framework, Laravel, Magento, Joomla !, CakePHP, Yii, ... PhpStorm cung cấp bộ code completion thông minh, dể dàng điều hướng và kiểm tra lỗi nhanh chóng. PhpStorm được xây dựng trên IntelliJ IDEA, được viết bằng Java . Người dùng có thể mở rộng IDE bằng cách cài đặt các plugin được tạo ra cho Nền tảng IntelliJ hoặc viết các plugin riêng của họ.

Bước 1: Download PhpStorm

Phiên bản trong bài viết này hiện là phiên bản mới nhất 2018. Bạn có thể download trực tiếp từ jetbrains.com

Bước 2: Cài đặt và Active PhpStorm

Download về xong bạn cài đặt như bình thường. Ngay lần đầu tiên khởi động thì xuất hiện 1 box tên PhpStorm Lincense Activation

Cài đặt và Active PhpStorm 2017.2 License key - 2

Hình ảnh Active thành công! key dùng tới 15/05/2019

Key 'Active code' mình đã cập nhật lại rùi nhé, dùng tới 15/05/2019 lận. :)). 

Hướng dẫn fix lỗi "We could not validate your license xxxxxx"

  • Windows: mở file host "C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts":

Thêm vào dòng sau: 0.0.0.0         account.jetbrains.com

  • Linux/Mac: mở /etc/hosts

Thêm vào dòng sau: 0.0.0.0         account.jetbrains.com

Sau đó các bạn restart lại phpstorm. Rồi nhập code lại nhé! 

Download Active Code PhpStorm 2018

Google Driver

MEGA

Share